Välkommen

Som licensierad FISAF Personal Trainer vill jag dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter gällande träning, kost och hälsa till just dig. Vare sig det gäller handledning på gymmet, planering av träningsprogram och dess upplägg, viktnedgång, kostrådgivning, målinriktad träning eller allmänt välmående så finns jag till för att hjälpa och motivera dig. Med mig tränar du säkert och rätt – tillsammans ser vi till att du når dina mål.

Personlig träning lämpar sig såväl för nybörjare som för rutinerade motionärer och idrottare. Den första träffen med mig är alltid avgiftsfri och du binder dig inte till något. Under den första träffen kartlägger vi ditt utgångsläge och går igenom dina målsättningar. Utgående från detta bygger vi tillsammans upp ett personligt schema och plan vars struktur är anpassad efter dina behov.

Tveka inte, ta modigt kontakt ifall du tror personlig träning är något för dig !

Kontakta oss

En Personal Trainer är inte enbart en gyminstruktör

En Personal Trainer är inte enbart en gyminstruktör

En vanlig missuppfattning många har är att de förväxlar mitt arbete som Personal Trainer med en gyminstruktörs arbete. En gyminstruktör ger enbart handledning på en konditionssal, medan en Personal Trainer tar sin kund i beaktande ur ett helhetsperspektiv. Som Personal Trainer bygger jag upp din träningshelhet efter ditt behov och intresse – även utanför gymmet ifall du så vill - spånbanan i skogen, simhallen eller friidrottsplanen är likaså min arbetsplats.

Jag tar alltid i beaktande kundens eventuella sjukdomar, hälsotillstånd, skador, svagheter, idrottslig bakgrund, ålder, kön, mm. då jag planerar program. Oberoende om det är livsstilsförändring, viktnedgång eller någon annan utmaning du tänker ta itu med, så tror jag att varje människa djupt inom sig har en liten gnista bestående av vilja och styrka för att nå sitt mål. Jag finns till för att motivera dig, ge dig verktygen att nå målet, ge dig den där extra kicken av energi och ork, samt en extra spark i baken om så behövs för att du skall lyckas.

Jag tror också på filosofin att skynda långsamt då det kommer till att göra en livsstilsförändring. Låt oss som exempel ta en person som vill gå ner i vikt. Personen gick inte upp i vikt över en natt, därför är det orealistiskt att tro att man kan bli av med övervikten snabbt. Förändring tar tid - därför tror jag starkt på att stegvisa små omställningar i levnadsvanorna leder till en bestående förändring där risken för återfall är ytterst liten.